Vad betalar jag för mitt sparande?

Varje månad tar Sparlån ut en serviceavgift som dras ur räntebetalningarna du får från lånen du investerar i. Den löpande serviceavgiften är 1,8 %. Exempel: Om låntagaren betalar 8 % i ränta, får du tillbaka 6,2 % i nettoränta (8 % låntagarränta -1,8 % serviceavgift = 6,2 %). Notera att serviceavgiften är prestationsbaserad vilket betyder att om du mot förmodan inte får tillbaka ränta tar vi inte ut någon avgift.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan