Vad är det som avgör vilken ränta jag får låna till?

Räntan sätts utifrån en uppskattning av din personliga återbetalningsförmåga. I bedömningen tas bland annat hänsyn till ålder, inkomst, var du bor, civilstatus och anställningsform. Om du har en medlåntagare så brukar det påverka räntan positivt.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan