Vad innebär ränteskillnadsersättning (RSE)?

Om du vill lösa ett bundet lån innan bindningstiden har gått tas en avgift ut för förlorad ränteintäkt som kallas för ränteskillnadsersättning. Sparlån beräknar ersättningen enligt de regler för jämförelseräntan som anges i Konsumentkreditlagen och anvisningar som lämnats av Finansinspektionen, avgiften uppgår till max 1 % av kvarvarande kapitalskuld.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan